Sự kiện lễ khởi công – quy trình thực hiện

Hiện nay trong tình hình kinh tế khó khăn các doanh nghiệp luôn cân nhắc khi chọn các công ty tổ chức sự kiện để tổ chức các sự kiện của đơn vị mình sao cho tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả như mong muốn, tránh rủi ro ở mức thấp nhất. Tổ chức lễ khởi công, động thổ của các doanh nghiệp với các dự án đầu tư là một hoạt động không thể thiếu và sau đây là các bước cơ bản để tổ chức một lễ khởi công tiết kiệm và hiệu quả: 1. Kiểm tra điều kiện khởi công theo luật xây dựng. 2. Làm thông báo “Lệnh khởi công”. 3. Chuẩn bị công việc khởi công như: – Để hình dung một lễ khởi công cần có bản thiết kế các hạng mục như: Sân khấu, bandroll, banner, standy, thẻ BTC….và thiết kế tổng thể. – Lên danh sách khách mời và mời khách. – Kiểm tra vệ sinh, dọn dẹp mặt bằng. – Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết như hộc cát, xẻng, bao tay, mũ bảo hộ dùng cho lễ khởi công. – Chuẩn bị khán đài sân khấu, phông màn,bàn ghế, bục phát biểu,trang trí, hệ thống điện, âm thanh, nhân sự….. 4. Thực hiện công việc khởi công như: Dẫn chương trình – Thông báo mục đích. – Giới thiệu thành phần tham gia. – Giới thiệu đại diện chủ đầu tư phát biểu khởi công, đọc diễn văn … – Giới thiệu đại diện đơn vị thi công phát biểu – Giới thiệu đại diện ĐVTV phát biểu – Giới thiệu các khách mời phát biểu – Các chương trình khác như văn nghệ… Kết thúc lễ khởi công Phân chia nhân viên đón khách, mời nước, tặng quà, giữ xe…
Sự kiện lễ khởi công