Phim doanh nghiệp – Ngân hàng MB Bank

Với kinh nghiệm làm phim lâu năm với nhiều đối tác ngân hàng trong đó có ngân hàng SHB, BIDV, Liên Việt, VietinBank, Vietstarmax được MB lựa chọn là đối tác sản xuất phim báo cáo trong Đại Hội Cổ Đông MB thời gian vừa qua. Thời gian hoàn thành được MB yêu cầu rất gấp gáp, dựa trên lịch sản xuất hết 3 ngày quay: quay tại trụ sở MB; quay ngoại cảnh; quay tại các điểm giao dịch MB khác.

Do nhiều điều kiện chi phối về thời tiết, về sắp xếp lịch phỏng vấn với Chủ tịch hội đồng quản trị, với Tổng Giám đốc nên thời gian xử lý hậu kỳ cho phim gặp những khó khăn về thời gian nhất định. Dẫu vậy với đội ngũ dựng phim nhiều nhiệt huyết, Vietstarmax đã hoàn thiện phim với chất lượng tốt nhất, góp phần vào thành công của chương trình Đại Hội Cổ Đông của Ngân Hàng Quân Đội.

 

quang-cao-truyen-hinh
quang-cao-truyen-hinh
quang-cao-truyen-hinh
quang-cao-truyen-hinh
quang-cao-truyen-hinh
quang-cao-truyen-hinh
quang-cao-truyen-hinh
quang-cao-truyen-hinh